Mikrojesle pro Čelákovice - sladění rodinného a pracovního života
č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003625

 

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Mikrojesle v Čelákovicích jsou otevřeny od pondělí do pátku od  7 - 17 hodin.

Měsíční výchovná koncepce mikrojeslí - leden 2019

 

Zápis do mikrojeslí

U zápisu je nutné předložit Žádost o přijetí a potvrzení o zamestnání obouu rodičů. V případě OSVČ potvrzení z OSSZ. 

V případě jiného postavení na trhu práce nás prosím kontaktujte.

Žádost o přijetí