Mikrojesle pro Čelákovice - sladění rodinného a pracovního života
č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003625

 

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Dne 25. dubna 2018 od 9 do 12 hodin proběhne den otevřených dveří v mikrojeslích v  Čelákovicích.

Dne 9. května 2018  od 9 do 16 hodin proběhne zápis do mikrojeslí v Čelákovicích. 

 

Mikrojesle v Čelákovicích jsou otevřeny od pondělí do pátku od  7 - 17 hodin.

 Měsíční výchovná koncepce mikrojeslí - květen 2018

 

Zápis do mikrojeslí

U zápisu je nutné předložit Žádost o přijetí a potvrzení o zamestnání obouu rodičů. V případě OSVČ potvrzení z OSSZ. 

V případě jiného postavení na trhu práce nás prosím kontaktujte.

Žádost o přijetí