LESNÍ ŠKOLKY V ČELÁKOVICÍCH A BRANDÝSE NAD LABEM 

Měsíční vzdělávací koncepce, LMŠ třída JEŽCI, 

Přihlášku je možné si stáhnout zde , anebo vyzvednout až v den zápisu ve školce.

 

Aktuality

Mikrojesle pro Brandýs

 

Společnost Ekolandia o.p.s.  za partnerství města Čelákovic obdržela prostředky z  Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu Mikrojesle pro Brandýs- sladění rodinného a pracovního života (č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003624).

Mikrojesle budou otevřeny od 1. července 2017 do 31. proince 2019 v prostorách mateřské školy Ekolandia. V jeslích je v jednom okamžiku maximálně 4 děti a stará se o ně pečovatelka s odpovídající kvalifikací. Věková struktura dětí bude od 6 měsíců do 4 let.

 

Zápis do jeslí proběhne 7. června 2017 od 10 do 12 hodin.

Přihlášky viz níže.

 

Pro více informací kontaktujte

Martinu Ježkovou tel. 734 854 701, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jarku Omelkovou tel. 777 692 197, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Mikrojesle pro Čelákovice

 

Společnost Ekolandia o.p.s.  za partnerství města Čelákovic obdržela prostředky z  Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu Mikrojesle pro Ćelákovice - sladění rodinného a pracovního života (č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003625).

Mikrojesle budou otevřeny od 1. dubna 2017 do 30. září 2019 v prostorách mateřské školy Ekolandia. V jeslích je v jednom okamžiku maximálně 4 děti a stará se o ně pečovatelka s odpovídající kvalifikací. Věková struktura dětí bude od 6 měsíců do 4 let.

Podmínky pro přijetí dětí:

 • trvalé bydliště v Čelákovicích
 • zaměstnanost obou rodičů

Formy prokazování:

 

 • zaměstnaná osoba - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
 • u osob samostatně výdělečně činných -potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění[1]
 • v případě nezaměstnanýchosob-potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • osoby v procesu vzdělávání -potvrzení o studiu
 • osoby absolvující rekvalifikační kurz -potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

Aktualizovaná potvrzení budou cílovou skupinou předkládána:

 

 • Při zahájení účasti v projektu, při ukončení účasti v projektu a dále při každé změně postavení rodičů (resp. jiné pečující osoby)na trhu práce.
 • Příjemce dokládá potvrzení, která má za daný časový úsek k dispozici, s každou zprávou o realizaci projektu.
 • Podmínka způsobilosti cílové skupiny musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.
 • Současně musí být splněna podmínka územní způsobilosti (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky). Cílovou skupinou projektů mohou být i cizí státní příslušníci, pokud splní kritéria výzvy.

 

Zohledněno bude rovněž i sociální hledisko např. rodiče samoživitelé.

Tímto projektem je podpořen dřívější návrat rodičům na rodičovské dovolené do pracovního procesu.

Provoz mikrojeslí je plně hrazen z Operačního programu Zaměstnanost, tj. náklady na přítomnost jsou pro rodiče dětí nulové.

 

Zajištění stravy

 • vlastní
 • možnost objednání školního stravování z Ekolandia za úhradu - není způsobilý výdaj 

 

Žádost o přijetí dítěte do mikrojeslí

Podmínky pro přijetí dítěte

 

Pro více informací kontaktujte

Martinu Ježkovou tel. 734 854 701, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jarku Omelkovou tel. 777 692 197, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.